آموزش

برای ساخت جکوزی مراحل مختلفی و جود دارند که می توانند به شرح زیر دسته بندی گردند: اولین قدم در ساخت جکوزی...
1-کلر زني  استفاده از كلر و مشتقات آن بيش از ساير مواد مشابه در روند گندزدايي آب استخرها مورد استفاده قرار مي...
1- تهیه نقشه با توجه به اندازه استخر (سه بعدی و دو بعدی) 2- تعیین محل از لحاظ جغرافیایی جهت احداث استخر و...
در استخر شنا امکان انتقال و یا شیوع بیماری های چشم، گوش، دستگاه تنفسی، عفونت های جلدی، بیماری های گوارشی و بیماری...
HIWATER  راهنمای استفاده از شیر های چند راهه فیلترهای شنی مدلهای HW360T2-HW310T-HW270T-HW244T-HW200T- HW166T به منظور تصفیه روزمره و عادی شیر را روی...
املاح کلسیم و منیزیم از جمله عمده ناخالصی های آب به شمار می روند. مقدار بیش از حد این املاح، برای مصارف...