اسکیمر ایمکس Emaux

اسکيمرها در بدنه استخر قرار ميگيرند و جهت جمع آوري آشغال هاي روي سطح آب و انتقال آب به فيلتر تصفيه به کار مي روند. ميزان حجم خروجي آب با توجه به ابعاد استخر و اسکيمر متفاوت خواهد بود. اسکیمر استخر ایمکس، در محیط استخر به عنوان یک صافی و موگیر عمل می‌کند و  به منظور حفظ خط لوله و فیلترهای تصفیه آب، سبد اسکیمر باید روزانه چک شود. اسکیمر استخر ایمکس دارای بدنه یکپارچه بوده به همین جهت دارای آب بندی بسیار خوبی می باشند و در مقابل انبساط و انقباض بسیار مقاوم هستند.