اسکیمر ایمکس Emaux

اسکيمرها در بدنه استخر قرار ميگيرند و جهت جمع آوري آشغال هاي روي سطح آب و انتقال آب به فيلتر تصفيه به کار مي روند. ميزان حجم خروجي آب با توجه به ابعاد استخر و اسکيمر متفاوت خواهد بود. اسکیمر استخر ایمکس، در محیط استخر به عنوان یک صافی و موگیر عمل می‌کند و  به منظور حفظ خط لوله و فیلترهای تصفیه آب، سبد اسکیمر باید روزانه چک شود. اسکیمر استخر ایمکس دارای بدنه یکپارچه بوده به همین جهت دارای آب بندی بسیار خوبی می باشند و در مقابل انبساط و انقباض بسیار مقاوم هستند.

 • اسکیمر استخر Emaux مدل EM0030-SC

  11,000,000ریال

  – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه standard

  – جنس ABS سفید و محکم با بدنه یک پارپه

  – در پوش سبد با سطح مقطع مربع شکل

  – ارتفاع اسکیمر ۵۰ سانتی متر

  – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب (طول ۲۹ سانتی متر و عرض ۱۹ سانتی متر)

  – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ

  – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر

 • اسکیمر استخر Emaux مدل EM0040-R

  11,700,000ریال

  – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Wide mouth

  – از جنس ABS  سفید و محکم با بدنه یک پارپه

  – در پوش سبد با سطح مقطع گرد

  – ارتفاع اسکیمر ۵۰ سانتی متر

  – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب (طول ۵۶ سانتی متر و عرض ۲۷ سانتی متر)

  – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ

  – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر

 • اسکیمر استخر Emaux مدل EM0050-R

  10,230,000ریال

  – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Extension mouth

  – از جنس ABS  سفید و محکم با بدنه یک پارپه

  – در پوش سبد با سطح مقطع گرد

  – ارتفاع اسکیمر ۵۶ سانتی متر

  – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب ( طول ۳۰ سانتی متر و عرض ۲۷ سانتی متر) طول دهانه بلند

  – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ

  – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر

 • اسکیمر استخر Emaux مدل EM0130-SC

  7,500,000ریال

  – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Extension mouth

  – از جنس ABS  سفید و محکم با بدنه یک پارچه

  – در پوش سبد با سطح مقطع گرد

  – ارتفاع اسکیمر 41.6 سانتی متر

  – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب ( طول 37 سانتی متر و عرض 23.5 سانتی متر) طول دهانه بلند

  – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ

  – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر

 • اسکیمر استخر Emaux مدل EM0140-SC

  9,500,000ریال

  – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Extension mouth

  – از جنس ABS  سفید و محکم با بدنه یک پارپه

  – در پوش سبد با سطح مقطع گرد

  – ارتفاع اسکیمر 41.6 سانتی متر

  – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب ( طول 55 سانتی متر و عرض 45 سانتی متر) طول دهانه بلند

  – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ

  – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر

 • اسکیمر استخر Emaux مدل EM0010-R

  4,000,000ریال

  – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Extension mouth

  – از جنس ABS  سفید و محکم با بدنه یک پارپه

  – در پوش سبد با سطح مقطع گرد

  – ارتفاع اسکیمر 34.9 سانتی متر

  – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب ( طول ۳۰ سانتی متر و عرض 19.9 سانتی متر) طول دهانه بلند

  – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ

  – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر

 • اسکیمر استخر Emaux مدل EM0020-R

  5,500,000ریال

  – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Extension mouth

  – از جنس ABS  سفید و محکم با بدنه یک پارپه

  – در پوش سبد با سطح مقطع گرد

  – ارتفاع اسکیمر 34.9 سانتی متر

  – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب ( طول 41.2 سانتی متر و عرض 35.5 سانتی متر) طول دهانه بلند

  – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ

  – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر