جاروب استخر

جاروی استخر از وسایل جانبی برای تمیز نگه داشتن آب استخر می باشد، که وظیفه جمع آوری و پاک سازی مواد معلق سنگین و ته نشین شده در آب استخر را بعهده دارد. با استفاده از جاروی استخر دیگر لازم نیست به علت جلبک گرفتن دیواره ها و کف استخر و هر نوع آلودگی ته نشین شده که توسط کفشور جمع آوری (در استخرهایی که دارای مدار تصفیه می باشند) نگردیده، آب استخر را خالی کنید.

جارو استخر در دو مدل نیمه اتوماتیک و اتوماتیک عرضه می گردد.

جارو های نیمه اتوماتیک در مدل های مختلف و برای کاربری های مختلف ساخته می شود. اگر در مناطق و نواحی هستید که امکان دور ریز آب وجود ندارد باید از جارو نیمه اتوماتیک فیلتر دار استفاده کرد که در این مدل شما دور ریز آبی نداریدT تمام آب سیرکوله شده توسط پمپ جارو از طریق فیلتر تصفیه شده و دوباره به سیکل آب استخر برمی گردد.

اگر دور ریز آب برای شما مهم نیست و آب را برای آبیاری استفاده می کنید می توانید از جاروهای معمولی بدون فیلتر استفاده کنید که مدل بدون فیلتر ساده ترین و ابتدایی ترین روش جاروی استخر می باشد.

جاروی های اتوماتیک هم در مدل های مختلف موجود می باشند که از متداول ترین آن ها جاروهای اتوماتیک و هیدرولیکی می باشند.