جاروب استخر هایوارد

 • جارو استخر اتوماتیک هایوارد مدل Tiger shark plus

  217,560,000ریال
  • جارو اتوماتیک استخر هایوارد Hayward  مدل Tiger shark plus ساخت شرکت کمپانی Hayward ، می باشد .
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Tiger shark plus دارای 2 فیلتر متخلخل و توان نظافت 16 متر بر دقیقه را دارد
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Tiger shark plus در زمان تقریبی 2 ساعت فضای مورد نظر را تمیز می کند.
 • جارو روباتیک استخر هایوارد مدل Aqua Vac c500

  260,510,000ریال
  • جارو اتوماتیک استخر هایوارد Hayward  مدل Aqua Vac c500 ساخت شرکت کمپانی Hayward ، می باشد .
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Aqua Vac c500 دارای 2 فیلتر متخلخل و توان نظافت 16 متر بر دقیقه را دارد
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Aqua Vac c500 در زمان تقریبی 2 ساعت فضای مورد نظر را تمیز می کند.
 • جاروی استخر اتوماتیک هایوارد مدل Tiger shark QC

  196,540,000ریال
  • جارو اتوماتیک استخر هایوارد Hayward  مدل Tiger shark QCساخت شرکت کمپانی Hayward ، می باشد .
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Tiger shark QCدارای 2 فیلتر متخلخل و توان نظافت 16 متر بر دقیقه را دارد
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Tiger shark QCدر زمان تقریبی 2 ساعت فضای مورد نظر را تمیز می کند.
 • جارو استخر اتوماتیک هایوارد مدل Shark Vac

  169,040,000ریال
  • جارو اتوماتیک استخر هایوارد Hayward  مدل Shark Vac ساخت شرکت کمپانی Hayward ، می باشد .
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Shark Vac دارای 2 فیلتر متخلخل و توان نظافت 16 متر بر دقیقه را دارد
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Shark Vac در زمان تقریبی 2 ساعت فضای مورد نظر را تمیز می کند.
 • جارو استخر اتوماتیک هایوارد مدل Shark Vac Xl Pilot

  201,940,000ریال
  • جارو اتوماتیک استخر هایوارد Hayward  مدل Shark Vac Xl Pilot ساخت شرکت کمپانی Hayward ، می باشد .
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Shark Vac Xl Pilot دارای 2 فیلتر متخلخل و توان نظافت 16 متر بر دقیقه را دارد
  • جارو رباتیک استخر  هایوارد Shark Vac Xl Pilot در زمان تقریبی 2 ساعت فضای مورد نظر را تمیز می کند.