رطوبت گیر

رطوبت در فضای استخر و کنترل آن همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود برای طراحان، صاحبان استخرها، بهره برداران و مسئولین نگهداری و تعمیرات استخرها بوده است. هم پایین بودن میزان رطوبت نسبی در استخر و هم بالا بودن آن، باعث ایجاد معایب قابل توجهی خواهد بود. رطوبت نسبی پایین تر از حد استاندارد، با ایجاد افزایش نرخ تبخیر آب از سطح پوست شناگران، باعث ایجاد احساس ناخوشایند سرما برای آنها می‌شود. همینطور، رطوبت نسبی بالاتر از حد استاندارد نیز باعث ایجاد مشکلاتی از جمله ایجاد خوردگی در ساز‌ه‌های فلزی استفاده شده در استخر و ساختمان آن، تخریب مصالح و سطوح، ایجاد ناراحتی برای شناگران، تقطیر آب روی سطوح، نم گرفتن دیواره و سقف استخر و نیز افزایش رشد قارچ و کپک در شکاف‌ها و درزها می‌شود. با توجه به توصیه‌ استانداردهای مطرح، میزان رطوبت نسبی بهینه برای فضای استخرها، بین 50% تا 60% است.  تا زمانی که قیمت انرژی پایین بود.

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH110LPH

  967,590,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 4.5 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 5.2 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH75LPH

  858,950,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3.6 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH66LPH

  723,140,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 44 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH55LPH

  602,620,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2.5 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 3.5 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH44LPH

  440,590,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 2.5 کیلووات

  – شدت صوت 42 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3.3 کیلووات

  – دبی آب گرم 4.8 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH33LPH

  424,380,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 1.25 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 1.9 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH75

  750,310,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3.6 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH110

  845,370,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 4.5 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 5.2 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH66

  648,450,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 44 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH55

  536,110,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2.5 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 3.5 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH44

  440,590,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 2.5 کیلووات

  – شدت صوت 42 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3.3 کیلووات

  – دبی آب گرم 4.8 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH33

  391,910,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 1.25 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 1.9 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • No thumb

  رطوبت گیر پرتابل Hiwater مدل HW-DH250

  575,000,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار ۲۵۰ لیتر در روز

  – قابلیت کارکرد در دمای ۵ الی ۳۸ درجه سانتیگراد

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر پرتابل Hiwater مدل HW-DH35

  65,000,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار ۳۵ لیتر در روز

  – حجم سیرکوله هوا به مقدار ۳۲۰ مترمکعب بر ساعت

  – جهت استفاده در فضای ۷۰ متر مربعی

  – وزن ۱۶ کیلوگرم

  – قابلیت کارکرد در دمای ۵ الی ۳۸ درجه سانتیگراد

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر پرتابل Hiwater مدل HW-DH70

  125,000,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار ۷۰ لیتر در روز

  – حجم سیرکوله هوا به مقدار ۴۵۰ مترمکعب بر ساعت

  – جهت استفاده در فضای ۱۱۰ متر مربعی

  – وزن ۲۷ کیلوگرم

  – قابلیت کارکرد در دمای ۵ الی ۳۸ درجه سانتیگراد

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر پرتابل Hiwater مدل HW-DH90

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار ۹۰ لیتر در روز

  – حجم سیرکوله هوا به مقدار ۸۵۰ مترمکعب بر ساعت

  – جهت استفاده در فضای ۱۵۰ متر مربعی

  – وزن ۴۶ کیلوگرم

  – قابلیت کارکرد در دمای ۵ الی ۳۸ درجه سانتیگراد

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله