رطوبت گیر

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH55LPH

  602,620,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2.5 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 3.5 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH66LPH

  723,140,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 44 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH75LPH

  858,950,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3.6 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH110LPH

  967,590,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 4.5 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 5.2 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله