فیلتر شنی آکوآ Aqua

کاربردهای فیلتر شنی آکوآ عبارتند از:

1- تصفیه آب برج های خنک کننده و دیگ های بخار از مواد معلق 2- به عنوان پیش تصفیه سیستم های RO, UF,NF 3-گرفتن فلاگ های تصفیه شیمیایی آب 4- صافسازی و تصفیه آب استخرهای شنا 5- تصفیه آب استخرهای پرورش ماهی 6- تصفیه آب سیستم های آبیاری قطره ای 7- تصفیه تکمیلی فاضلاب های صنعتی و بهداشتی 8- تصفیه آب رودخانه هایی با کدورت بالا بعد از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی جهت تهیه آب شرب، بهداشتی و صنعتی