فیلتر شنی هایوارد Hayward

فیلترهای تصفیه استخری هایوارد Hayward در دو نوع فیلتر های شنی و فیلتر های دیاتومه در بازار موجود می باشند. بدنه این فیلتر ها از کامپوزیت Pro-Grid بوده و در سایز های مختلف نسبت به حجم استخر ها ارائه می شوند. از جمله ویژگی های فیلتر های تصفیه استخری هایوارد قابلیت استفاده مشترک چندتایی (مدولار) می باشد که می تواند بسته به ظرفیت مورد نیاز به صورت موازی به کار گرفته شوند. همچنین فیلترهای تصفیه استخری هایوارد دارای شیر چند راهه نیمه اتوماتیک بوده و عملیات تخلیه و شستشوی مکعوس به راحتی در آن انجام می شود که این مهم باعث کاهش لوله کشی های مختلف می گردد.