فیلتر شنی زودیاک Zodiac

فیلترهای شنی زودیاک Zodiac ساخت کشور فرانسه می باشند. فیلترهای شنی زودیاک با توجه به ابعاد استخر و جکوزی از حجم 7.5 تا 31.5 مترمکعب در ساعت را تصفیه می کنند. سطح فیلتراسیون این فیلترها 0.13 تا 0.63 مترمربع می باشد. سیلیس مورد نیاز فیلترهای شنی تصفیه آب زودیاک 60 تا 300 کیلوگرم است. همچنین ابعاد فیلترهای شنی Zodiac با توجه به حجم تصفیه آن ها متغیر می باشد.

فیلترهای شنی تصفیه آب زودیاک Zodiac دارای 10 سال خدمات پس از فروش هستند.