لوازم جانبی

لوازم جانبی در استخر وظیفه مهم و اساسی از جمله حفظ تمیزی و زیبایی که توسط لوازم جاروها انجام می گیرد را برعهده دارند.

در استخرها حس آرامش و لذت را می توان توسط کاناپه های شناور تجربه نمود.

جهت اندازه گیری دمای آب از دماسنج ها استفاده می شود.