آبنما فلکسینوکس FLEXINOX

 • آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل BALI POLISHED

  149,380,000ریال

  آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل BALI POLISHED

  یکی از جلوه های زیبایی استخر ها آبنما ها و المان های تزئینی می باشد که علاوه بر زیبایی بصری به علت صدای دلنشینی که با ریختن آب بر روی آب ایجاد می شود آرامش بخش نیز می باشد.

  ابعاد دهانه آبنما فلکسینوکس 50 سانتی متر می باشد

  ارتفاع آبنما فلکسینوکس 70 سانتی متر می باشد.

  جنس آبنما فلکسینوکس از استیل 304 می باشد.

  آبنما فلکسینوکس دارای یکسال گارانتی می باشد.

  آبنما و المان های تزئینی فلکسینوکس و لوازم فلکسینوکس ساخت اسپانیا می باشد.

 • آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل MINI BALI

  89,500,000ریال

  آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل MINI BALI

  یکی از جلوه های زیبایی استخر ها آبنما ها و المان های تزئینی می باشد که علاوه بر زیبایی بصری به علت صدای دلنشینی که با ریختن آب بر روی آب ایجاد می شود آرامش بخش نیز می باشد.

  ابعاد دهانه آبنما فلکسینوکس 50 سانتی متر می باشد

  ارتفاع آبنما فلکسینوکس 70 سانتی متر می باشد.

  جنس آبنما فلکسینوکس از استیل 304 می باشد.

  آبنما فلکسینوکس دارای یکسال گارانتی می باشد.

  آبنما و المان های تزئینی فلکسینوکس و لوازم فلکسینوکس ساخت اسپانیا می باشد.

 • آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل Circular cannon

  76,540,000ریال

  آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل Circular Cannon

  یکی از جلوه های زیبایی استخر ها آبنما ها و المان های تزئینی می باشد که علاوه بر زیبایی بصری به علت صدای دلنشینی که با ریختن آب بر روی آب ایجاد می شود آرامش بخش نیز می باشد.

   

  ارتفاع آبنما فلکسینوکس 70 سانتی متر می باشد.

  جنس آبنما فلکسینوکس از استیل 304 می باشد.

  آبنما فلکسینوکس دارای یکسال گارانتی می باشد.

  آبنما و المان های تزئینی فلکسینوکس و لوازم فلکسینوکس ساخت اسپانیا می باشد.

 • آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل Cannon Jet Tahiti

  24,280,000ریال

  آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل Cannon Jet Tahiti

  یکی از جلوه های زیبایی استخر ها آبنما ها و المان های تزئینی می باشد که علاوه بر زیبایی بصری به علت صدای دلنشینی که با ریختن آب بر روی آب ایجاد می شود آرامش بخش نیز می باشد.

   

  ارتفاع آبنما فلکسینوکس 70 سانتی متر می باشد.

  جنس آبنما فلکسینوکس از استیل 304 می باشد.

  آبنما فلکسینوکس دارای یکسال گارانتی می باشد.

  آبنما و المان های تزئینی فلکسینوکس و لوازم فلکسینوکس ساخت اسپانیا می باشد.

 • آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل Water Curtain Iguazú

  194,000,000ریال

  آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل Water Curtain Iguazú

  یکی از جلوه های زیبایی استخر ها آبنما ها و المان های تزئینی می باشد که علاوه بر زیبایی بصری به علت صدای دلنشینی که با ریختن آب بر روی آب ایجاد می شود آرامش بخش نیز می باشد.

   

  ارتفاع آبنما فلکسینوکس 70 سانتی متر می باشد.

  جنس آبنما فلکسینوکس از استیل 304 می باشد.

  آبنما فلکسینوکس دارای یکسال گارانتی می باشد.

  آبنما و المان های تزئینی فلکسینوکس و لوازم فلکسینوکس ساخت اسپانیا می باشد.

 • آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل FLAT CANNON

  87,810,000ریال

  آبنما فلکسینوکس FLEXINOX مدل FLAT CANNON

  یکی از جلوه های زیبایی استخر ها آبنما ها و المان های تزئینی می باشد که علاوه بر زیبایی بصری به علت صدای دلنشینی که با ریختن آب بر روی آب ایجاد می شود آرامش بخش نیز می باشد.

  ارتفاع آبنما فلکسینوکس 70 سانتی متر می باشد.

  جنس آبنما فلکسینوکس از استیل 304 می باشد.

  آبنما فلکسینوکس دارای یکسال گارانتی می باشد.

  آبنما و المان های تزئینی فلکسینوکس و لوازم فلکسینوکس ساخت اسپانیا می باشد.