لوازم جانبی ایمکس Emaux

همانطور که از نام لوازم جانبی پیداست شامل لوازمی می باشند که در استخر به صورت آپشنال قرار می گیرند که این لوازم می توانند شامل کفشور تا لوازمی جهت تمیز کردن استخر مانند سر جارو، شلنگ و دسته جارو باشند.

دماسنج و تست کیت های آب نیز شامل لوازم جانبی استخر می باشند.

شرکت ایمکس دارای لوازم جانبی می باشدکه به شرح در ذیل توضیح داده می شود.