لوازم جانبی هایواتر Hiwater

لوازم جانبی استخر هایواتر شامل سر جارو در مدل های مختلف که وظیفه برس کشیدن کف و دیواره استخر، دسته جارو برای جابه جایی کمتر در اطراف استخر برای برس کشیدن، کاناپه شناور برای استراحت بر روی سطح آب، دماسنج ها برای اندازه گیری دمای آب، شلنگ برای انتقال آب از داخل استخر به بیرون و همچنین برگ گیر و حشره گیر برای جمع آوری برگ و حشرات معلق بر روی سطح آب