مبدل حرارتی فلکسینوکس Flexinox

مبدل حرارتی باعث گرم کردن آب استخر می شود. در مبدل آب گرم داخل لوله ها و آب سرد بیرون لوله ها قرار می گیرد و یا بالعکس. وقتی آب سرد حاصل از استخر و آب گرم حاصل از منبع گرمایشی کنار یکدیگر قرار گیرند در نتیجه بر اثر تبادل حرارت، دمای آب خروجی معتدل تر می شود.

مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

 

 • مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 20Kw

  43,630,000ریال

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 20Kw

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 18.۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 9 متر مکعب

  – سایز اتصالات ½ ۱ اینچ

  – قطر 13 و طول 26 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 40Kw

  49,850,000ریال

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 40Kw

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 35.۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر  18متر مکعب

  – سایز اتصالات ½ ۱ اینچ

  – قطر  13 و طول 41 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 60Kw

  69,100,000ریال

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 60Kw

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 50.000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 27 متر مکعب

  – سایز اتصالات ½ ۱ اینچ

  – قطر  13 و طول 62 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 80Kw

  87,250,000ریال

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 80Kw

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 70.000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 36 متر مکعب

  – سایز اتصالات ½ ۱ اینچ

  – قطر  13 و طول 82 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 120Kw

  103,550,000ریال

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 120Kw

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 100.000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 54 متر مکعب

  – سایز اتصالات ½ ۱ اینچ

  – قطر  13 و طول 105 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 160Kw

  134,400,000ریال

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 160Kw

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 140.000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 72 متر مکعب

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – قطر  16 و طول 136 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 200Kw

  165,330,000ریال

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox مدل 200Kw

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 170.000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 90 متر مکعب

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – قطر  16 و طول 166 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 20Kw

  47,190,000ریال

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 20Kw

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 18.000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 15 متر مکعب

  – قطر 8 و طول 31 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 40Kw

  56,700,000ریال

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 40Kw

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 35000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 30 متر مکعب

  – قطر 8 و طول 41 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 60Kw

  75,550,000ریال

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 60Kw

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 50000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 45 متر مکعب

  – قطر 8 و طول 46 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 80Kw

  98,150,000ریال

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 80Kw

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 70000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 60 متر مکعب

  – قطر 10 و طول 40 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 120Kw

  110,680,000ریال

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 120Kw

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 100000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 130 متر مکعب

  – قطر 10 و طول 52 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 160Kw

  141,630,000ریال

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 160Kw

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 140000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 180 متر مکعب

  – قطر 10 و طول 65 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 200Kw

  172,800,000ریال

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox مدل 200Kw

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox   از جنس استیل 316 بوده و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند

  مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس Flexinox دارای بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریع و اتلاف انرژی کمتری می باشد.

  – ظرفیت 170000 کیلو کالری بر ساعت

  – حجم استخر 225 متر مکعب

  – قطر 10 و طول 112 سانتی متر

  – دارای یک سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش