نردبان تمام استیل

برای انتخاب نردبان استخر باید به نکات زیر توجه کرد:

1- برای انتخاب پله و نردبان استخر باید به فاصله لب استخر تا کف آن توجه شود.

2- معمولا در استخرهای عمومی باید در هر دو قسمت کم عمق و عمیق از نردبان و پله استخر استفاده شود.

3- نردبان استخر باید از جنس استیل نگیر (آهن ربا را به خود جذب نکند) باشد.

4- مدل نردبان استخر که با توجه به قرارگرفتن روی سکو یا پشت گریل تغییر می کند.

5- اگر نردبان استخر روی سکو ونزدیک لبه استخر نصب شود باید از مدل عصایی یا کلاپ انتخاب شود.

6- اگر نردبان استخر پشت گریل یا سکو نصب شود باید از مدل معمولی(دهانه باز) انتخاب شود.

7- برای قسمت عمیق استخر تعداد پله از کف محاسبه نمی شود معمولا سه پله انتخاب می شود.

 • نردبان تمام استیل Hiwater مدل HW4P CLUB

  23,958,000ریال

  نردبان 4 پله تمام استیل استخر Hiwater مدل HW4P CLUB

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل Hiwater مدل HW3P CLUB

  22,495,000ریال

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل Hiwater مدل HW4P STD

  23,232,000ریال

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل Hiwater مدل HW3P STD

  21,780,000ریال

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P STD

  20,350,000ریال

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P CLUB

  21,065,000ریال

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P STD

  24,684,000ریال

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P CLUB

  25,410,000ریال

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان تمام استیل HIWATER مدل EASY ACCESS 2

  28,400,000ریال

  نردبان تمام استیل HIWATER مدل EASY ACCESS 2

  – نردبان استخر هایواتر سری easy access

  – تمام استیل و ضد زنگ

  – ۲ پله

  – جهت استفاده کودکان، معلولین و سالمندان

  – دارای ۳ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • نردبان تمام استیل HIWATER مدل EASY ACCESS 3

  30,500,000ریال

  – نردبان استخر هایواتر سری easy access

  – تمام استیل و ضد زنگ

  – ۳ پله

  – جهت استفاده کودکان، معلولین و سالمندان

  – دارای ۳ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 • نردبان استخر CLUB استیل ایمکس مدل SFF215-S

  16,690,000ریال

  نردبان استخر CLUB استیل ایمکس مدل SFF215-S

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان استخر CLUB استیل ایمکس مدل SFF315-S

  18,040,000ریال

  نردبان استخر CLUB استیل ایمکس مدل SFF315-S

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان استخر کلاب استیل ایمکس مدل SFF415-S

  19,840,000ریال

  نردبان استخر CLUB استیل ایمکس مدل SFF415-S

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان استخر کلاب استیل ایمکس مدل SFF515-S

  21,500,000ریال

  نردبان استخر CLUB استیل ایمکس مدل SFF515-S

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان استخر تمام استیل ایمکس EMAUX مدل NSL215-S

  15,640,000ریال

  نردبان استخر تمام استیل ایمکس EMAUX مدل NSL215-S

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

 • نردبان استخر تمام استیل ایمکس EMAUX مدل NSL315-S

  17,440,000ریال

  نردبان استخر تمام استیل ایمکس EMAUX مدل NSL315-S

  همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.