دستگیره استیل ایمکس EMAUX

 • دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدل L100

  6,290,000ریال

  دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدلL100

  دستگیره های استخر برای این در استخر ها استفاده می شوند که شناگران هنگام خستگی و دست کشیدن از شنا بتوانند با دست خود جایی را بگیرند تا جریان آب آن ها را جابجا نکند و آن ها بتوانند خستگی خود را از تن به دور کنند. همچنین این دستگیره ها برای امنیت در ورود و خروج نیز کاربرد دارد.

 • دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدل L150

  7,970,000ریال

  دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدلL150

  دستگیره های استخر برای این در استخر ها استفاده می شوند که شناگران هنگام خستگی و دست کشیدن از شنا بتوانند با دست خود جایی را بگیرند تا جریان آب آن ها را جابجا نکند و آن ها بتوانند خستگی خود را از تن به دور کنند. همچنین این دستگیره ها برای امنیت در ورود و خروج نیز کاربرد دارد.

 • دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدل L200

  9,620,000ریال

  دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدلL200

  دستگیره های استخر برای این در استخر ها استفاده می شوند که شناگران هنگام خستگی و دست کشیدن از شنا بتوانند با دست خود جایی را بگیرند تا جریان آب آن ها را جابجا نکند و آن ها بتوانند خستگی خود را از تن به دور کنند. همچنین این دستگیره ها برای امنیت در ورود و خروج نیز کاربرد دارد.

 • دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدل L300

  13,230,000ریال

  دستگیره استیل استخر ایمکس EMAUX مدلL300

  دستگیره های استخر برای این در استخر ها استفاده می شوند که شناگران هنگام خستگی و دست کشیدن از شنا بتوانند با دست خود جایی را بگیرند تا جریان آب آن ها را جابجا نکند و آن ها بتوانند خستگی خود را از تن به دور کنند. همچنین این دستگیره ها برای امنیت در ورود و خروج نیز کاربرد دارد.