نردبان استیل فلکسینوکس Flexinox

نردبان تمام استیل استخر فلکسینوکس Flexinox

همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود.

نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی فلکسینوکس Flexinox در چهار مدل two pieces , club, standard, easy access می باشند