پمپ تصفیه هایواتر Hiwater

پمپ  استخری از پرکاربردترین وسایل در تاسیسات استخر می باشد.

پمپ استخری ساخت شرکت هایواتر از جنس بدنه کامپوزیتی می باشند که باعث عدم فرسایش در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب می شوند.

پمپ های  استخری ساخت شرکت هایواتر به دلیل درجه حفاظت محیطی و عایق های حرارتی و دور موتور 2800 موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردند.