پمپ تصفیه اطلس پول Atlas Pool

ویژگی های پمپ تصفیه استخر اطلس پول

1 –  جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد.
2 – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
3 – جنس پروانه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  نوریل می باشد.
4 – آب بندی مکانیکال سیل پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  ازجنس کربن سرامیک می باشد.
5 – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای محافظ رطوبتی موتور IP55 میباشد.
6 – دور موتور پمپ تصفیه استخر اطلس پول  2850 rpm می باشد.
7 – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای کلاس عایق F موتور مناسب، برای کار دائم و بی صدا می باشد

8 – در انتخاب نوع پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool ، قدرت پمپ، حجم استخر، فاصله تا موتور خانه و نوع فیلتر شنی باید مورد توجه قرار گیرد.

9 –  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشند.

 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA001

  50,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA001

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA001 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 0.75 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA002

  53,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA002

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA002 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 1 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA003

  58,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA003

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA003 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 1.5 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA004

  64,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA004

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA004 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 2 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA005

  71,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA005

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA005 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 3 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA006

  105,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA006

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA006 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 3.5 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA007

  125,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA007

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA007 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت4.5 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA008

  146,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA008

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA008 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 5.5 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA009

  165,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA009

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA009 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 7.5 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA010

  196,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA010

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA010 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 10 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA011

  44,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA011

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA011 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 1 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA012

  49,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA012

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA011 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 1.5 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 • پمپ تصفیه استخر اطلس پول مدل AMA013

  51,000,000ریال

  پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA013

  – جنس بدنه پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مدل AMA013 و استرینر از پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool مقاوم در برابرمواد شیمیایی داخل آب استخر می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای ظرفیت 2 اسب بخار می باشد.
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool  دارای اتصالات1/2-1 و 2 اینچ می باشد
  – پمپ تصفیه استخر اطلس پول Atlaspool دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.