پمپ تصفیه داب Dab

پمپ های تصفیه استخری DAB ایتالیا در دو مدل EURO PRO و EURO SWIM به بازار می شوند.

این پمپ ها برای تصفیه و گرمایش استخرهای خصوصی و عمومی، استخرهای پرورش ماهی، مصارف کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

دمای سیال الکترو پمپ های داب 60 درجه سانتیگراد بوده، از این رو برای مصارف جکوزی نیز کاربرد دارند.