کلرزن ایمکس Emaux

کلرزن نمکی ایمکس (سری SSC)، یک جایگزین عالی جهت ضدعفونی استخر با کلر، با استفاده از فرایند الکترولیز است. روند الکترولیز با عبور از محلول آب نمک انجام می گیرد. به کمک یک سلول الکترولیتی که در آب ، کلرید سدیم (نمک)، به گاز کلر تبدیل می شود، با این عمل هیپوکلریت سدیم محلول (کلر مایع) به دست می آید.

محیط زیست سالم، این فن آوری به شما هدیه می دهد:

آرامش: استخر شما به طور خودکار ضد عفونی می شود.

ایمنی: کاهش در ذخیره سازی و حمل و نقل کلر

آسایش: پاک، آب سالم و شفاف

بهداشت و رفاه: چشم را تحریک نمی کند ، پوست را خشک نمی کند.