تجهیزات جکوزی

فرآیند تصفیه جکوزی با مقداری تغییرات جزئی همانند تصفیه استخر می باشد.

در این مدار هم سیستم تصفیه آب جکوزی، از پمپ شروع شده و بعد از خروج از پمپ وارد سیستم تصفیه می شود. سپس کدورت و چربی های آب گرفته شده و بعد از عبور از مبدل، آب موجود در سیکل تصفیه آب، گرم می شود و بعد از آن برای از بین بردن میکروب های آب به آن کلر اضافه خواهد شد.

در کنار این سیستم پمپ های فشار قوی وجود دارند که وظیفه پرتاب آب جت های جکوزی را برعهده دارند. در کنار پمپ فشار معمولا از پمپ های هوا (بلوئر) نیز برای وارد کردن هوا به داخل آب استفاده می شود.

شرکت ساینا تصفیه آریا تمام این سیکل تصفیه را با افتخار به مشتریان عزیز تقدیم می کند.