پمپ جت

از پمپ های جت جهت انتقال آب با فشار بالا استفاده می کنند. پمپ های جت از نوع سانتریفیوژ (گریز از مرکز) می باشند. قدرت پمپ فشار بر حسب تعداد نفرات یا تعداد جت ها در جکوزی مشخص می شود. هر چه تعداد جت ها و مساحت جکوزی بیشتر باشد باید پمپ قوی تری استفاده شود. پمپ های فشار به منظور جلوگیری از نابود شدن پروانه پمپ، استرینر دارند تا املاحی که ممکن است به پره های پمپ آسیب برسانند جلویشان گرفته شوند و در سبد استرینر جمع آوری می گردند. قدرت پمپ های جت بالای 3 اسب بخار می باشد.