پمپ جت

از پمپ های جت جهت انتقال آب با فشار بالا استفاده می کنند. پمپ های جت از نوع سانتریفیوژ (گریز از مرکز) می باشند. قدرت پمپ فشار بر حسب تعداد نفرات یا تعداد جت ها در جکوزی مشخص می شود. هر چه تعداد جت ها و مساحت جکوزی بیشتر باشد باید پمپ قوی تری استفاده شود. پمپ های فشار به منظور جلوگیری از نابود شدن پروانه پمپ، استرینر دارند تا املاحی که ممکن است به پره های پمپ آسیب برسانند جلویشان گرفته شوند و در سبد استرینر جمع آوری می گردند. قدرت پمپ های جت بالای 3 اسب بخار می باشد.

 • پمپ جت Dab مدل EUROPRO 350

  61,810,000ریال

  – پمپ فشار داب سری EUROPRO

  – قدرت ۳.۵ اسب بخار

  – حداکثر دبی ۸۱ و حداکثر هد ۱۴.۶

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ

  – دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله

 • پمپ جت Dab مدل EUROPRO 400

  64,510,000ریال

  – پمپ فشار داب سری EUROPRO

  – قدرت 4 اسب بخار

  – حداکثر دبی 95 و حداکثر هد 16.8

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ

  – دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله

 • پمپ جت Dab مدل EUROPRO 550

  71,580,000ریال

  – پمپ فشار داب سری EUROPRO

  – قدرت ۵.۵ اسب بخار

  – حداکثر دبی ۱۴۸ و حداکثر هد ۱۴

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ

  – دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله

 • پمپ جت Dab مدل EUROPRO 750

  92,570,000ریال

  – پمپ فشار داب سری EUROPRO

  – قدرت ۷.۵ اسب بخار

  – حداکثر دبی ۱۶۲ و حداکثر هد ۱۶.۲

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ

  – دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله

 • پمپ جت Dab مدل EUROPRO 1000

  94,640,000ریال

  – پمپ فشار داب سری EUROPRO

  – قدرت 10 اسب بخار

  – حداکثر دبی 175 و حداکثر هد 17.5

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ

  – دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله

 • پمپ جت Dab مدل EUROPRO 1250

  110,970,000ریال

  – پمپ فشار داب سری EUROPRO

  – قدرت 12.5 اسب بخار

  – حداکثر دبی 190 و حداکثر هد 22.5

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ

  – دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله

 • پمپ جت Dab مدل EUROPRO 1500

  113,160,000ریال

  – پمپ فشار داب سری EUROPRO

  – قدرت 15 اسب بخار

  – حداکثر دبی 195 و حداکثر هد 22

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ

  – دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله

 • پمپ جت SIEMENS مدل ۳۲-۲۰۰B

  – پمپ ماساژ و فشار آب زیمنس

  – قدرت الکتروموتور 5.5 اسب بخار

  – قدرت پمپ 4 کیلوات

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – دبی در ارتفاع ۱۸ متر 66 مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • پمپ جت SIEMENS مدل ۴۰-۲۰۰B

  – پمپ ماساژ و فشار آب زیمنس

  – قدرت الکتروموتور 7.5 اسب بخار

  – قدرت پمپ 5.5 کیلوات

  – سایز اتصالات ۲.۵ اینچ

  – دبی در ارتفاع ۱۸ متر 88 مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • پمپ جت SIEMENS مدل ۴۰-۲۰۰A

  – پمپ ماساژ و فشار آب زیمنس

  – قدرت الکتروموتور ۱۰ اسب بخار

  – قدرت پمپ ۷.۵ کیلوات

  – سایز اتصالات ۲.۵ اینچ

  – دبی در ارتفاع ۱۸ متر ۱۰۰ مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • پمپ جت SIEMENS مدل ۶۵-۱۶۰B

  – پمپ ماساژ و فشار آب زیمنس

  – قدرت الکتروموتور 10 اسب بخار

  – قدرت پمپ 7.5 کیلوات

  – سایز اتصالات 3 اینچ

  – دبی در ارتفاع ۱۸ متر 122 مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • پمپ جت SIEMENS مدل ۸۰-۱۶۰B

  – پمپ ماساژ و فشار آب زیمنس

  – قدرت الکتروموتور ۱۵ اسب بخار

  – قدرت پمپ ۱۱ کیلوات

  – سایز اتصالات ۴ اینچ

  – دبی در ارتفاع ۱۸ متر ۱۵۲ مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • پمپ جت MAC PUMP مدل 40-200B

  – پمپ ماساژ و فشار آب جکوزی

  – 7 اسب بخار

  – 5.5 کیلووات

  – سایز اتصالات 2.5 اینچ

  – دبی در ارتفاع 18 متر 88 مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • پمپ جت MAC PUMP مدل 32-200B

  – پمپ ماساژ و فشار آب جکوزی

  – 5.5 اسب بخار

  – 4 کیلووات

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – دبی در ارتفاع 18 متر 66 مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • پمپ جت MAC PUMP مدل 65-160B

  – پمپ ماساژ و فشار آب جکوزی

  – 10 اسب بخار

  – 7.5 کیلووات

  – سایز اتصالات 3 اینچ

  – دبی در ارتفاع 18 متر 66 مترمکعب بر ساعت

  – دارای خدمات پس از فروش 122 ساله

 • الکترو پمپ جت طرح پنتاکس 10 اسب بخار

  0ریال

  الکترو پمپ جت طرح پنتاکس 10 اسب بخار

  – آبدهی 8 مترمکعب در ارتفاع 61 متر