تجهیزات سونا

زادگاه سونا کشور فنلاند می باشد. سونا در کشور فنلاند یک آیین کهن و مقدس است.

سونا باعث آرامش اعصاب، کاهش استرس و ایجاد شادمانی می شود.

سونا بدن را از سموم آزاد می کند به طوری که از طریق عرق کردن سموم موجود در بدن را دفع کرده و همچنین رنگ چهره را روشن می گرداند.

سونا باعث تسکین اثرات و عوارض سرماخوردگی می شود. همچنین بسیاری از مردم به قدرت شفابخش سونا در برطرف کردن افسردگی پس از خارج شدن از آن اعتقاد دارند.