دیگ بخار سونا

دیگ بخار برقی:

– ابعاد اتاق سونا در انتخاب هیتر یکی از مهم ترین بخش ها می باشد.

– در انتخاب هیتر به عمومی یا خصوصی بودن سونا باید توجه داشت.

– هیتر سونا دارای بدنه استیل می باشد که در دو مدل تابلو سرخود و تابلو جدا در بازار عرضه شده اند.

– هیتر این امکان را می دهد تا رطوبت و گرما را باهم داشته باشند.