دیگ بخار سونا هلو HELO

 • دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60M2

  235,340,000ریال

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60M2  دارای ظرفیت 6 کیلووات می باشد.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60M2   سه فاز می باشد.

  دیگ بخار برقی سونا HELO دارای یکسال گارانتی می باشند.

  جنس بدنه دیگ بخار برقی سونا HELO از استیل رنگ شده می باشند.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60M2  دارای تابلو کنترل دیجیتال می باشد

   

 • دیگ بخار سونا HELO مدل HNS95M2

  254,790,000ریال

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS95M2  دارای ظرفیت 9.5 کیلووات می باشد.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS95M2   سه فاز می باشد.

  دیگ بخار برقی سونای HELO دارای یکسال گارانتی می باشند.

  جنس بدنه دیگ  بخار برقی سونا HELO از استیل رنگ شده می باشند.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS95M2  دارای تابلو کنترل دیجیتال می باشد

 • دیگ بخار سونا HELO مدل HNS120M2

  264,820,000ریال

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS120M2  دارای ظرفیت 12 کیلووات می باشد.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS120M2   سه فاز می باشد.

  دیگ های بخار برقی سونای HELO دارای یکسال گارانتی می باشند.

  جنس بدنه دیگ بخار برقی سونا NS120M2  دارای تابلو کنترل دیجیتال می باشد

 • دیگ بخار سونا HELO مدل HNS140M2

  287,660,000ریال

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS140M2  دارای ظرفیت 14 کیلووات می باشد.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS140M2   سه فاز می باشد.

  دیگ های بخار برقی سونا HELO دارای یکسال گارانتی می باشند.

  جنس بدنه دیگ بخار برقی سونا HELO از استیل رنگ شده می باشند.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS140M2  دارای تابلو کنترل دیجیتال می باشد

 • دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60T1

  348,550,000ریال

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60T1دارای ظرفیت 6 کیلووات می باشد.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60T1 سه فاز می باشد.

  دیگ بخار برقی سونای HELO دارای یکسال گارانتی می باشند.

  جنس بدنه دیگ بخار برقی سونای HELO از استیل رنگ شده می باشند.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS60T1 دارای تابلو کنترل دیجیتال می باشد

 • دیگ بخار سونا HELO مدل HNS95T1

  375,990,000ریال

  دیگ بخار سونا HELO مدل  HNS95T1 دارای ظرفیت 14 کیلووات می باشد.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS95T1 سه فاز می باشد.

  دیگ بخار برقی سونای HELO دارای یکسال گارانتی می باشند.

  جنس بدنه دیگ های بخار برقی سونا HELO از استیل رنگ شده می باشند.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS95T1 دارای تابلو کنترل دیجیتال می باشد

 • دیگ بخار سونا HELO مدل HNS140T1

  424,380,000ریال

  دیگ بخار سونا HELO مدل  HNS140T1 دارای ظرفیت 14 کیلووات می باشد.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS140T1 سه فاز می باشد.

  دیگ بخار سونا برقی HELO دارای یکسال گارانتی می باشند.

  جنس بدنه دیگ بخار برقی سونا HELO از استیل رنگ شده می باشند.

  دیگ بخار سونا HELO مدل HNS140T1 دارای تابلو کنترل دیجیتال می باشد