هیتر سونا خشک هایواتر Hiwater

هیتر سونای خشک جهت ایجاد گرما در سونا می باشد که با استفاده از المنت هایی با درجه کیفیت بالا و از طریق سیستم الکتریکی (تک فاز و یا سه فاز) ایجاد گرما می کند.

در این هیتر از طریق ترموستات و سنسورهای موجود بر روی دستگاه، قابلیت کنترل دما، از داخل سونا، به استفاده کنندگان داده می شود.

 • هیتر سونا خشک Hiwater مدل HWR120D

  76,100,000ریال

  هیتر سونا خشک ۱۲ کیلو وات Hiwater مدل HWR120D

  – هیتر سونا خشک مدل HW120D برای سوناهای با حجم بالا و یا عمومی مورد نظر می باشد.

  – هیتر سونا خشک های واتر دارای المنت های با کیفیت و دارای گارانتی می باشد.

  – هیتر سونا خشک Hiwater قابل نصب در وسط می باشد.

 • هیتر سونا خشک با تابلو Hiwater مدل HWR60ST

  41,400,000ریال

  – هیتر سونا خشک مدل HWR60ST برای سونا های کوچک و یا خانگی مورد نظر می باشد.

  – هیتر سونا خشک هایواتر دارای المنت های با کیفیت و دارای گارانتی می باشد.

  – هیتر سونا خشک Hiwater قابل نصب بر روی دیوار می باشد.

 • هیتر سونا خشک با تابلو Hiwater مدل HWR90ST

  46,300,000ریال

  – هیتر سونا خشک مدل HWR90ST برای سوناهای کوچک و یا خانگی مورد نظر می باشد.

  – هیتر سونا خشک های واتر دارای المنت های با کیفیت و دارای گارانتی می باشد.

  – هیتر سونا خشک Hiwater قابل نصب بر روی دیوار می باشد.

 • هیتر سونا خشک Hiwater مدل HWR150D

  81,200,000ریال

  – هیتر سونا خشک مدل HW150D برای سوناهای با حجم بالا و یا عمومی مورد نظر می باشد.

  – هیتر سونا خشک های واتر دارای المنت های با کیفیت و دارای گارانتی می باشد.

  – هیتر سونا خشک Hiwater قابل نصب در وسط می باشد.

 • هیتر سونا خشک با تابلو Hiwater مدل HWR45ST

  37,600,000ریال

  – هیتر سونا خشک مدل HWR45ST برای سونا های کوچک و یا خانگی مورد نظر می باشد.

  – هیتر سونا خشک های واتر دارای المنت های با کیفیت و دارای گارانتی می باشد.

  – هیتر سونا خشک Hiwater قابل نصب بر روی دیوار می باشد.

 • هیتر سونا خشک Hiwater مدل HWR180D

  92,650,000ریال

  – هیتر سونا خشک مدل HW180D برای سوناهای با حجم بالا و یا عمومی مورد نظر می باشد.

  – هیتر سونا خشک های واتر دارای المنت های با کیفیت و دارای گارانتی می باشد.

  – هیتر سونا خشک Hiwater قابل نصب در وسط می باشد.