دستگاه Blue Lagoon UV

ویژگی های دستگاه UV مدل Tech UV-C-75W- Blue Lagoon

با استفاده از سیستم Blue Lagoon Tech UV-C در دستگاه های UV-C  آب استخر با روش بسیار کارآمد و محیط زیستی ضد عفونی می شود و مواد تولید شده سرطان زا، مواد باقیمانده شیمیایی و خورندگی دیگر وجود نخواهند داشت . همچنین  اشعه فرابنفش و ضدعفونی کننده UV-C موجب حذف باکتری ها ، میکرو ارگانیسم های مضر آب بدون اضافه کردن هر نوع مواد شیمیایی یا اکسید کننده  می شوند.