سختی گیر

به کلسیم و منیزیم موجود در آب، سختی و یا TH گفته می شود. کلسیم و منیزیم در کنار یکدیگر موجب رسوب بالا می شود. برای از بین بردن این کلسیم و منیزیم از سختی گیر استفاده می شود.

دو نوع سختی گیر اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (دستی) داریم. اجزای تشکیل دهنده سختی گیر شامل منبع اصلی، تانک نمک، شیر چند حالته، رزین کاتیونی و در بعضی مواقع شن می باشد.