سختی گیر مغناطیسی آکوآ Aqua

سختی گیرهای مغناطیسی Aqua در دو مدل دنده ای و فلنچی تولید می شوند که با توجه به ظرفیتشان سایز اتصال آنها از ½ تا 7 اینچ متغیر می باشد. سختی گیر مغناطیسی آکوا AQUA بدون تغییر در ترکیب آب و تاثیر بر خواص آن مانع در جهت شکل گیری رسوب سختی در آب با نیروی الزام آور خود می گردد.

سختی گیرهای مغناطیسی آکوآ دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.