شیر FRP رانکسین سختی گیر

مخازن FRP با داشتن یک ورودی اصلی از بالا، نیازمند قطعه ای هستند که بتوانند کلیه فرآیندهای سیستم فیلتر شنی و سخت گیر را انجام دهند. به همین منظور از شیرهای FRP رانکسین استفاده می شود. شیرهای FRP رانکسین سختی گیر در دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تولید می شوند. سایز اتصالات در شیرهای رانکسین با توجه به کارایی شان متفاوت می باشد.

شیرهای نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک رانکسین Runxin دارای 10 سال خدمات پس از فروش مسی باشند.