RO خانگی

ممبران اصلی ترین مرحله در تصفیه آب صنعتی و خانگی است. زمانی که آب از مرحله ممبران می گذرد، املاح موجود در آب تا 99% از بین می روند. بنابراین بهترین مرحله تصفیه آب می باشد. دستگاه تصفیه آب خانگی در سه مدل کیس دار رو میزی، پایه دار و زیر سینکی تولید می شوند. دستگاه های آب شیرین کن کیس دار تمام اجزاهایشان در داخل باکس می باشند و دستگاه های زیر سینکی در زیر سینک قرار می گیرند قابل نصب روی دیوار هستند. دستگاه های پایه دار نیز قابل نصب بر روی دیوار می باشند.

 • RO خانگی Lan Shan مدل BW575

  23,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی پایه دار

  – دارای ۶ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران FILMTEC امریکا

  – دارای تانک ذخیره ۱۲ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-802B

  56,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی کیس دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران LAN SHAN/ST-RO50

  – مجهز به میکرو کامپیوتر و صفحه نمایش لمسی

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-EQ5

  26,250,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی پایه دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران FILMTEC امریکا

  – فشار پمپ ۱۰ بار

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-801A

  59,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی کیس دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران LAN SHAN/ST-RO50

  – مجهز به میکرو کامپیوتر و صفحه نمایش لمسی

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-801B

  56,500,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی کیس دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران LAN SHAN/ST-RO50

  – مجهز به میکرو کامپیوتر و صفحه نمایش لمسی

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-802C

  40,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی کیس دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران LAN SHAN/ST-RO50

  – تعویض ساده فیلترها به کمک دکمه تعویض فیلتر

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-701A

  44,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی کیس دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ﻣﻤﺒﺮان FILMTEC اﻣﺮﯾﮑﺎ

  – مجهز به میکرو کامپیوتر و صفحه نمایش لمسی

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل ۵-۵۰ LSRO-101BW

  16,600,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران FILMTEC امریکا

  – دارای تانک ذخیره ۱۲ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل ۵-۱۰۰ LSRO-101BW

  18,400,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۴۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران FILMTEC امریکا

  – دارای تانک ذخیره ۱۲ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل ۶-۵۰ LSRO-101BW

  17,250,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی

  – دارای 6 مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت 200 لیتر در شبانه روز

  – ممبران FILMTEC امریکا

  – دارای تانک ذخیره ۱۲ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل ۵۰ LSRO-103BW

  24,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت 200 لیتر در شبانه روز

  – ممبران FILMTEC امریکا

  – دارای تانک ذخیره ۱۲ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-301A

  34,600,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی کیس دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران QUICK CHANGE

  – دارای تانک ذخیره ۳ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-301C

  32,500,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی کیس دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران QUICK CHANGE

  – دارای تانک ذخیره ۳ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-518

  20,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب خانگی دیواری

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۲۰۰ لیتر در شبانه روز

  – ممبران FILMTEC امریکا

  – دارای تانک ذخیره ۱۲ لیتری

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-G400

  78,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی پایه دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۱۶۰۰ لیتر در شبانه روز

  – دارای ۴ عدد ممبران FILMTEC امریکا

  – قابلیت حذف ذرات تا ۰.۰۰۰۱ میکرون

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO خانگی Lan Shan مدل LSRO-G200

  52,000,000ریال

  – دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی پایه دار

  – دارای ۵ مرحله فیلتراسیون

  – ظرفیت ۸۰۰ لیتر در شبانه روز

  – دارای ۴ عدد ممبران FILMTEC امریکا

  – قابلیت حذف ذرات تا ۰.۰۰۰۱ میکرون

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله