RO خانگی مجیک استار Magic Star

آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عامل حیات موجودات زنده است. کلیه اجزا و سلولهای بدن جهت فعالیت خود نیاز به آب دارند. 70% از وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد.

15 میلیارد سلولهای شناخته شده مغز 5/74% آب نیاز دارند 6/2 لیتر آب مصرف روزانه بدن است و از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می باشد، عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون اند. بیش از 700نوع ماده شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتا ناشی از ورود پساب های صنعتی و فاضلاب های شهری و نفوذ مواد شوینده و سموم آفات نباتی در آب های جاری و زیرزمینی می باشد. آب سالم و گوارا آبی بدون طعم و بو می باشد ولی الزاما عدم وجود طعم و بو نشان دهنده آبی مطلوب نمی باشد وجود ناخالص هایی نظیر نیترات و آرسینک اگر چه باعث تغییر طعم و بو نمی گردد ولی از خطرناکترین عناصر موجود در آب می باشد. در تاسیسات آب شهری از کلر به منظور ضد عفونی کردن آب استفاده می شود. اگر چه این ماده شیمیایی از انتقال امراض بوسیله آب جلوگیری می کند. ولی کلر موجود در آب در مقابله با ارگانیمهای آلی، ماده ای سمی به نام تری ها لوفتانها را تولید می کند که ماده ای سرطان زا می باشد.