RO صنعتی

میزان خروجی آب تصفیه شده از دستگاه تصفیه آب صنعتی می تواند از حداقل 1500 لیتر الی 2.000.000 لیتر در شبانه روز باشد. جهت استعلام قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی ابتدا باید میزان خروجی آب مشخص شود. از مزیت های استفاده از تکنولوژی آب شیرین کن صنعتی می توان به اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس  نسبت به روش های دیگر و مصرف انرژی کم نسبت به روش های تقطیری اشاره کرد. همچنین این روش باعث عدم عبور باکتری، ویروس ها و مواد تب زا ازممبران می گردد. در روش اسمز معکوس امکان بازگرداندن آب غلیظ حاصله به محیط زیست و یا استفاده مجدد از آب در دستگاه دارای استانداردهای بین المللی وجود دارد.

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۶ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۲ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۱۵۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۱.۵ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ تک المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK0844

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۱۲ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۲.۵ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۱۷۰ الی ۲۲۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۲ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ ۲ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK0948

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۱۸ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۳.۵ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۲۰۰ الی ۲۵۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۳ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ ۳ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1252

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۲۰ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۳.۵ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۳۲۰ الی ۳۷۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۴ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ ۲ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1465

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۳۰ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۲.۲ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۳۷۰ الی ۴۲۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۴ اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل ۸ اینچ ۱ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1465

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۶۰ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۴ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۴۷۰ الی ۵۲۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۵.۵ اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل ۸ اینچ ۲ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1665

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت 80 متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد 4.5 در یک در ارتفاع  2 متر

  – وزن حدودی 520 الی 570 کیلوگرم

  – قدرت پمپ 5.5 اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل 8 اینچ 3 المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1865

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ 5 لیتر 7 بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت 115 متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد 4.5 در 1.5 در ارتفاع  2 متر

  – وزن حدودی 670 الی 720 کیلوگرم

  – قدرت پمپ 7.5 اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل 8 اینچ 4 المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK2072

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ 7 لیتر 10 بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله