RO صنعتی

میزان خروجی آب تصفیه شده از دستگاه تصفیه آب صنعتی می تواند از حداقل 1500 لیتر الی 2.000.000 لیتر در شبانه روز باشد. جهت استعلام قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی ابتدا باید میزان خروجی آب مشخص شود. از مزیت های استفاده از تکنولوژی آب شیرین کن صنعتی می توان به اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس  نسبت به روش های دیگر و مصرف انرژی کم نسبت به روش های تقطیری اشاره کرد. همچنین این روش باعث عدم عبور باکتری، ویروس ها و مواد تب زا ازممبران می گردد. در روش اسمز معکوس امکان بازگرداندن آب غلیظ حاصله به محیط زیست و یا استفاده مجدد از آب در دستگاه دارای استانداردهای بین المللی وجود دارد.