منبع انبساط بسته زیلمت

منبع انبساط بسته در سیستم های سرمایش و گرمایش و سیستم های آبرسانی تحت فشار و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی به عنوان مخزن تعادل برای کنترل انبساط حجمی آب موجود در سیستم های تاسیساتی در اثر افزایش دما و تثبیت فشار در سیستم آبرسانی استفاده می گردد . که بصورت دیافراگمی و کنترل حجم می باشد. . جنس منبع انبساط بسته از ورق گالوانیزه و با گنجایش 100 تا 3000 لیتر ساخته می باشد.

  • منبع انبساط بسته زیلمت مخزنی است که با هوای اتمسفر در ارتباط است و فشار داخل آن برابر با فشار جو محل نصب می باشد
  • منبع انبساط بسته زیلمت نیاز به یک شیر شناور (فلوتر) جهت تثبیت سطح آب مخزن انبساط باز دارد
  • منبع انبساط بسته زیلمت باید در ترازی نصب گردد که سطح آب داخل آن در وضعیت عادی حداقل 122 سانتی متر از بالاترین نقطه اجرای سیستم گرمایشی بالاتر باشد.
  • مناسب ترین محل نصب منبع انبساط بسته زیلمت در بام ساختمان است
  • لوله سرریز از منبع انبساط بسته زیلمت باید تا داخل موتورخانه کشیده شود تا در زمان خراب شدن شیر شناور یا سوراخ شدن منبع دو جداره شوفاژ نسبت به تعمیر آن اقدام گردد