دیگ چدنی ام آی تری سری HYPER

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-8

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 573.222 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 666 کیلووات

  – 8 پره

  – حجم محفظه احتراق 370 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-9

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 657.761 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 765 کیلووات

  – 9 پره

  – حجم محفظه احتراق 420 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-10

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 742.746 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 863 کیلووات

  – 10 پره

  – حجم محفظه احتراق 470 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-11

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 826.630 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 961 کیلووات

  – 11 پره

  – حجم محفظه احتراق 520 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-12

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 911.148 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1059 کیلووات

  – 12 پره

  – حجم محفظه احتراق 570 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-13

  – دیگ چدنی شوفاژ سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 1.004.851 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1168 کیلووات

  – 13 پره

  – حجم محفظه احتراق 620 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-14

  – دیگ چدنی شوفاژ سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 1.099.669 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1278 کیلووات

  – 14 پره

  – حجم محفظه احتراق 670 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-16

  – دیگ چدنی شوفاژ سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 1.327.170 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1543 کیلووات

  – 16 پره

  – حجم محفظه احتراق 770 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله