دیگ چدنی ام آی تری سری L90

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-7

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 172.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 200 کیلووات

  – وزن 930 کیلوگرم

  – حجم دیگ 131 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-8

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 215.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 250 کیلووات

  – وزن 1045 کیلوگرم

  – حجم دیگ 150 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-9

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 258.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 300 کیلووات

  – وزن 1160 کیلوگرم

  – حجم دیگ 169 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-10

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 310.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 360 کیلووات

  – وزن 1275 کیلوگرم

  – حجم دیگ 188 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-11

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 362.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 420 کیلووات

  – وزن 1390 کیلوگرم

  – حجم دیگ 207 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-12

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 413.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 480 کیلووات

  – وزن 1505 کیلوگرم

  – حجم دیگ 226 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-13

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 482.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 560 کیلووات

  – وزن 1620 کیلوگرم

  – حجم دیگ 245 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل L90-14

  – دیگ چدنی MI3 سری L90

  – ماکزیمم ظرفیت 560.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 650 کیلووات

  – وزن 1735 کیلوگرم

  – حجم دیگ 264 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله