اس تی ای STA

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۶ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۲ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۱۵۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۱.۵ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ تک المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK0844

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۱۲ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۲.۵ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۱۷۰ الی ۲۲۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۲ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ ۲ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK0948

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۱۸ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۳.۵ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۲۰۰ الی ۲۵۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۳ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ ۳ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1252

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۲۰ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۳.۵ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۳۲۰ الی ۳۷۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۴ اسب بخار

  – ممبران ۴ اینچ مدل BW30-4040

  – وسل ۴ اینچ ۲ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1465

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۳۰ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۲.۲ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۳۷۰ الی ۴۲۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۴ اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل ۸ اینچ ۱ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1465

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت ۶۰ متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد ۴ در یک در ارتفاع  ۲ متر

  – وزن حدودی ۴۷۰ الی ۵۲۰ کیلوگرم

  – قدرت پمپ ۵.۵ اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل ۸ اینچ ۲ المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1665

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ ۵ لیتر ۷ بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت 80 متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد 4.5 در یک در ارتفاع  2 متر

  – وزن حدودی 520 الی 570 کیلوگرم

  – قدرت پمپ 5.5 اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل 8 اینچ 3 المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK1865

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ 5 لیتر 7 بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • RO صنعتی STA ظرفیت 115 متر مکعب در روز

  – دستگاه تصفیه آب صنعتی شرکت ساینا تصفیه آریا

  – ابعاد 4.5 در 1.5 در ارتفاع  2 متر

  – وزن حدودی 670 الی 720 کیلوگرم

  – قدرت پمپ 7.5 اسب بخار

  – ممبران 8 اینچ مدل BW30-400

  – وسل 8 اینچ 4 المانه

  – فیلتر شنی و فیلتر کربن مدل TK2072

  – پکیج تزریق کلر شامل پمپ 7 لیتر 10 بار به همراه مخزن

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA30

  – میزان آبدهی ۳/۱۲ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۵۰*۹۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۴-۵ میلی متر

  – سایز اتصالات ۱/۲ ۱ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۲۰۰ کیلوگرم

   

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA45

  – میزان آبدهی ۴/۵ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۶۰*۹۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۴-۵ میلی متر

  – سایز اتصالات ۱/۲ ۱ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۳۰۰ کیلوگرم

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA65

  – میزان آبدهی ۶/۳ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۷۰*۱۲۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۵-۶ میلی متر

  – سایز اتصالات ۱/۲ ۱ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۵۶۰ کیلوگرم

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA80

  – میزان آبدهی ۸ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۸۰*۱۵۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۵-۶ میلی متر

  – سایز اتصالات ۲ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۶۴۰ کیلوگرم

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA100

  – میزان آبدهی ۱۰ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۹۰*۱۵۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۶-۸ میلی متر

  – سایز اتصالات ۲ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۸۰۰ کیلوگرم

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA125

  – میزان آبدهی ۱۲/۵۶ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۱۰۰*۱۵۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۶*۸ میلی متر

  – سایز اتصالات ۱/۲ ۲ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۱۲۰۰ کیلوگرم

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA180

  – میزان آبدهی ۱۸ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۱۲۰*۱۵۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۶*۸ میلی متر

  – سایز اتصالات ۱/۲ ۲ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۱۴۰۰

 • فیلتر شنی فلزی تصفیه آب STA مدل STA280

  – میزان آبدهی ۲۸/۲ مترمکعب بر ساعت

  – ابعاد دستگاه ۱۵۰*۱۵۰ سانتی متر

  – اندازه ورق ۸-۱۰ میلی متر

  – سایز اتصالات ۳ اینچ

  – میزان سیلیس مورد نیاز ۲۲۰۰