زودیاک Zodiac

 • فیلتر شنی تصفیه آب ZODIAC مدل Boreal-D400

  – فیلتر شنی تصفیه آب استخر و جکوزی زودیاک

  – حجم تصفیه 7.5 مترمکعب در ساعت

  – سیلیس مورد نیاز 60 کیلوگرم

  – سطح موثر فیلتراسیون 0.13 مترمربع

  – ابعاد 68*40 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • فیلتر شنی تصفیه آب ZODIAC مدل Boreal-D520

  – فیلتر شنی تصفیه آب استخر و جکوزی زودیاک

  – حجم تصفیه 10.5 مترمکعب در ساعت

  – سیلیس مورد نیاز 90 کیلوگرم

  – سطح موثر فیلتراسیون 0.21 مترمربع

  – ابعاد 77.5*52 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • فیلتر شنی تصفیه آب ZODIAC مدل Boreal-D640

  – فیلتر شنی تصفیه آب استخر و جکوزی زودیاک

  – حجم تصفیه 16 مترمکعب در ساعت

  – سیلیس مورد نیاز 135 کیلوگرم

  – سطح موثر فیلتراسیون 0.32 مترمربع

  – ابعاد 86*64 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • فیلتر شنی تصفیه آب ZODIAC مدل Boreal-D760

  – فیلتر شنی تصفیه آب استخر و جکوزی زودیاک

  – حجم تصفیه 22.5 مترمکعب در ساعت

  – سیلیس مورد نیاز 210 کیلوگرم

  – سطح موثر فیلتراسیون 0.45 مترمربع

  – ابعاد 90*76 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • فیلتر شنی تصفیه آب ZODIAC مدل Boreal-D900

  – فیلتر شنی تصفیه آب استخر و جکوزی زودیاک

  – حجم تصفیه 31.5 مترمکعب در ساعت

  – سیلیس مورد نیاز 300 کیلوگرم

  – سطح موثر فیلتراسیون 0.63 مترمربع

  – ابعاد 90*90 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • پمپ تصفیه آب ZODIAC مدل Flopro-50m

  – پمپ سیرکوله و تصفیه آب زودیاک

  – قدرت 0.5 اسب بخار

  – حداکثر هد 10.3 مترمکعب بر ارتفاع

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – دارای استرینر و برگ گیر سرخود

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • پمپ تصفیه آب ZODIAC مدل Flopro-75m

  – پمپ سیرکوله و تصفیه آب زودیاک

  – قدرت 0.75 اسب بخار

  – حداکثر هد 13.2 مترمکعب بر ارتفاع

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – دارای استرینر و برگ گیر سرخود

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • پمپ تصفیه آب ZODIAC مدل Flopro-100m

  – پمپ سیرکوله و تصفیه آب زودیاک

  – قدرت 1 اسب بخار

  – حداکثر هد 15.8 مترمکعب بر ارتفاع

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – دارای استرینر و برگ گیر سرخود

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • پمپ تصفیه آب ZODIAC مدل Flopro-150m

  – پمپ سیرکوله و تصفیه آب زودیاک

  – قدرت 1.5 اسب بخار

  – حداکثر هد 20.8 مترمکعب بر ارتفاع

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – دارای استرینر و برگ گیر سرخود

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • پمپ تصفیه آب ZODIAC مدل Flopro-200m

  – پمپ سیرکوله و تصفیه آب زودیاک

  – قدرت 2 اسب بخار

  – حداکثر هد 27 مترمکعب بر ارتفاع

  – سایز اتصالات 2 اینچ

  – دارای استرینر و برگ گیر سرخود

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله